بهسازی سازمان

بهسازی سازمان روشی برای تحول اساسی اما گام به گام 1- بهسازي سازمان چيست ؟ بهسازي سازمان  عنواني است كه براي معرفي يك قلمرو پژوهشي جديد در علم مديريت به…
ادامه مطلب

بهبود بهره وری دربخش خدمات

بهبود بهره وری دربخش خدمات منبع: APO NEWS  سازمان بهره وري آسيايي براساس اطلاعات سال 2001 سهم بخش خدمات در توليدناخالص داخلي (GDP) كشورهاي عضو اين سازمان را در دامنه…
ادامه مطلب
فهرست
Call Now Button