شركت مهندسان مشاور آرین روش

چشم‌انداز ما شامل حفظ، ادامه و تقويت فعاليت خود در زمينه مشاوره، طراحی، استقرار، نگهداری و بهبود سیستم های مدیریتی و استاندارد در تمامی زمینه ها اعم از مقوله های کیفیت، بهداشت و ایمنی، محیط زیست ، بهره وری و تعالی سازمانی ، مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت و مهندسی تولید و همچنین مدیریت اطلاعات در حوزه تامین و ارایه خدمات مورد درخواست و مطلوب کارفرمایان می باشد.

 براي دستيابی به اين چشم‌انداز، تعهد و پايبندي به پيروي از الزامات قانوني و قراردادي و همچنين الزامات سيستم های مدیریتی استاندارد موارد زیر را به عنوان خط‌مشی و در قالب چارچوبی برای دستیابی به مقاصد و اهداف کلان مجموعه اعلام مي‌نمایيم :‌

1- بهبود رهبري و توانایي هاي مديريت پروژه در جهت انجام پروژه‌ها با بالاترين دقت ممكن، به گونه‌اي اثربخش كه در مدت معين حداكثر ارزش افزوده را براي طرفين ذي نفع به ارمغان آورد.

2- گسترش منابع، دانش و مهارت هاي تازه در جهت پاسخ گويي به نيازهاي متغير بازار و كارفرمايان و همچنین بهره‌گيري از استانداردهاي معتبر ملي و جهاني در پروژه‌ها و مفاهیم جاری در شرکت

3 اجراي تعهدات در جهت رضايت مندي طرف های ذی نفع به ویژه كارفرمايان (مشتريان) و اتخاذ رويكردي انعطاف‌پذير و باز در تعامل با نيازهاي ايشان.

4- استفاده بهينه از امكانات موجود و بهسازي سيستم در راستاي افزايش رضايت مندي كارفرمايان، كاركنان و سهام داران در بالاترين سطح ممكن.

5- احترام گذاشتن و توجه به مباني و اصول فنی و كيفي و اخلاق سازمانی در راستای فلسفه بهبود مداوم.

6- مشاركت و مسووليت‌پذيري كاركنان در جهت بهبود مستمر در تمامی فعالیت های جاری و پیش رو و بالا بردن جايگاه و اعتبار سازمان.

7- اهمیت ویژه به ارتباطات مفید و اثربخش با طرف های ذی نفع و گروه های علاقه مند درخصوص فعالیت ها و اقدامات مرتبط با عملکرد سازمان

شركت آرین روش بــه منظور دستيابي به خط مشي فـوق، متعهد به نگهداري و بهبود مداوم سيستم های مدیریتی جاری مي باشد و برنامه‌ريزي‌هاي مورد نياز در جهت نيل به اين خط مشي را تدوين و اجرا مي نمايد.

در همين راستا و به منظور حصول اطمينان از تناسب وكفايت سيستم جاري با توسعه و تحولات شركت از جمله انتقال تكنولوژی، ارتقای دانش فني و موقعيت جغرافيایي، مفاد اين خط مشي و كليات سيستم های پیامد آن در جلسات بازنگري مديريت مورد بازبيني قرار گرفته و در صورت نياز، بازنگري لازم در جهت اثربخشي و بهبود مداوم آن صورت خواهد پذيرفت.

مديريت شركت ضمن تعهد خود به اجراي اين بيانيه كليه همكاران را به درك ، اجرا و پيروي از آن فراخوانده و ملزم نموده و مسووليت نظارت مستمر بر عملكرد صحيح در راستای تحقق این خط مشی را در تمامی سطوح اعلم نموده و محفوظ می داند.

کمیته مدیریت

فهرست
Call Now Button