معرفی خدمات

مشـاوره ؛ طـراحی ؛ آمـوزش ؛ بهينـه سـازی و استقرار سيستمــهای مـــديريتی و سيستمهای مــهندسی كيفيت و بهره وری شامل :

  سيستم هاي مديريتی و استاندارد از جمله :

» سيستم مديريت كيفيت (ISO 9001) QMS

» سيستم مديريت زيست محيطي (ISO 14001) EMS

» سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي (ISO 45001) OHSAS

» سيستم مديريت كيفيت در صنایع تجهیزات پزشکی QMS-MD  (ISO 13485)

» سيستم مديريت ایمنی مواد غذایی (ISO 22000) FSMS

» سيستم مديريت جامع      IMS

» سيستم مديريت منابع انساني HMS

» سيستم مديريت مشاركتي  SS

» سيستم مديريت مالي و بازرگاني CMS

» سيستم مديريت پروژه ( Based On : Ms-Project & Primavera )

» سيستم اطلاعات مديريت MIS

»سيستم تجزيه وتحليل و كنترل نقاط بحراني HACCP  (صنايع غذايي و بهداشتي )

» سيستم ارزشيابي مديريت و كاركنان PES

  سيستمهاي مهندسي كيفيت از جمله :

» سيستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی IATF 16949

» سيستم كنترل فرآيند آماري SPC

» سيستم تجزيه و تحليل و انداره گيري MSA

» سيستم جاري سازي عملكرد كيفي QFD

» سيستم تجزيه و تحليل خرابي و آثار آن FMEA

» سيستم تاييد قطعات توليدي PPAP

» سيستم طرح ريزي پيشهنگام كيفيت APQP

» سيستم كنترل كيفيت جامع SQC

» سيستم طراحي آزمايشها DOE

» سيستم نگهداري بهره ور جامع TPM

» سيستم نظام آراستگي محيط كار 5S

بسته تخصصی مشاوره و خدمات مدیریتی پروژه ها

 • طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی نظام مدیریت پروژهبر مبنایاستانداردPMBOK
 • طراحی و استقرار دفتر مدیریت پروژه(PMO)در سازمان در سطوح مختلف
 • مشاوره در طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت طرح(Program)و مدیریت سبد پروژه ها(Portfolio)
 • ارائه خدمات برنامه ریزی، زمان بندی و کنترل پروژه هابر مبنای استانداردPMBOK:2008
 • ارزیابی تعالی سازمان های پروژه محور با استفاده از مدلOPM3
 • مشاوره و پیاده سازی سیستم مدیریت ارزش کسب شده  (EVMS)
 • عارضه یابی و ارزیابی بلوغ سازمانی مدیریت پروژه در سازمانهای پروژه محور با استفاده از مدل های معتبر مانندOPM3
 • مشاوره برنامه ریزی استراتژیک و تهیه BUSINESS PLAN
 • استقرار نظام مدیریت کیفیت پروژه
 • استقرار نظام ارزیابی عملکرد
 • استقرار نظام توسعه منابع انسانی و سیستم های انگیزشی
 • استقرار نظام مدیریت دانش سازمانی و جریان اطلاعات
 • شناسایی، بهبود و طراحی مجدد فرآیندهای سازمانی (BPI/BPR)
 • استقرار نظام مهندسی ارزش
 • استقرار نظام مدیریت یکپارچه تغییرات با رویکرد مهندسی ارزش
 • ارایه مشاوره در خصوص استقرار راهکارهای مدیریتی مانند 5S، هوشین، نظام پیشنهادات و …
 • استقرار سیستم های قیمت تمام شده و مدیریت جریان نقدینگی
 • ممیزی سلامت ساختاری و عملکردی پروژه ها بر مبنای استانداردهای پذیرفته شده مدیریت پروژه
 • ارایه گزارش های تحلیلی و ACTION PLAN در تمامی مراحل کاری

 

بسته پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی

 • مطالعات استراتژیک پروژه ها
 • ارزیابی بلوغ پروژه ها و ممیزی پروژه ها در تمامی فرآیندهای مدیریت پروژه
 • مطالعات اقتصادی پروژه ها و مطالعات امکان سنجی
 • مطالعات ریسک پروژه ها و مهندسی ارزش پروژه ها

 

بسته دانشی و آموزشی

 • دانش (Knowledge) زمانی به بار می نشیند که به مهارت (Skill) تبدیل شود. لذا دوره های آموزشی آرین روش به گونه ای طراحی شده است که علاوه بر سطح دانش افراد، مهارت های آنان در کار ارتقاء یابد. بدین منظور انتقال مفاهیم علمی، زیر نظر استادان مجرب و با استفاده از برگزاری کارگاه های جذاب و گروهی و در محیطی با نشاط انجام می شود.

همچنین امکان برگزاری این دوره ها به صورت درون سازمانی نیز مقدور می باشد.

 

بسته های نرم افزاری مدیریت پروژه

 • خرید بسته های نرم افزاری از جملهCOMFAR, Primavera
 • نصب و راه اندازی نرم افزارها و پشتیبانی از آن ها
 • ارایه آموزش مطابق استاندارد تعریف شده پریماورا، مایکروسافت و یونیدو

نحوه ارائه ؛ راهبري وتحويل هريك از خدمات شامل:

 

مشاوره ؛ طراحي ؛ آموزش ؛ بهينه سازي ؛ استقرار و يا مميزي

هريك از سيستمهاي مديريت ويا مهندسي كيفيت و بهره وري ؛ پس از بحث و تبادل نظر بين شركت مهندسان مشاور آرین روش وسازمان درخواست كننده و تحويل گيرنده خدمات برروي عناويني از جمله دامنه عملكرد ؛ شرح ؛ سطح و نحوه ارائه خدمات ، توافق دو جانبه گرديده و براساس مفاد قرارداد منعقده ؛ قابل پيگيري و اجرا ميباشد .

لذا لازم به يادآوري است ؛ با خدمات آموزشي تحت عناوين ياد شده و در قالب سيستمهاي معرفي شده در دوره ها و يا سمينارهاي آموزشي فراگير و يا تخصصي در محل واحد آموزش شركت مهندسان مشاور آرین روشويا سازمان درخواست كننده ؛ قابل برگزاري ميباشد و پس از اتمام دوره و يا سمينار آموزشي ، براي حاضراني كه محتوي دوره را با موفقيت گذرانده باشند ؛ گواهينامه رسمي و معتبر صادر ميگردد .

مزاياي اهم سيستمهاي معرفي شده :

سيستم مديريت كيفيت (ISO 9001 ) QMS :

سيستمهاي  مديريت كيفيت به منظور حفظ سطح كيفيت تعريف شده و بهبود كيفيت از طريق اصلاح فرآيندها و هدفمند نمودن آنها در سازمانها مستقر ميگردد و هدف اصلي آن بوجود آوردن محصولات و خدمات منطبق با تعهدات سازمان و انتظارات مشتريان ميباشد و شامل مزاياي فراواني از جمله موارد ذيل ميگردد :É

» بررسي مجدد فعاليتهای سازمان براساس اهداف تعيين شده و رفع موانع و كاستی ها

» جلوگيري از دوباره كاريها در راستاي فعاليتهای برنامه ريزي شده و نظاممند

» كاهش هزينه ها وافزايش سود آوری با ايجاد بهره وری مضاعف

» ايجاد اعتماد و اطمينان درون سازمانی بين مديريت و كاركنان

» ايجاد اعتماد و اطمينان برون سازماني بين مشتريان وسازمان و همچنين سازمان وتامين كنندگان

» افزايش قدرت حضور وسهم فروش و همچنين رقابت در بازارهاي صنعتی ؛ تجاري و مالي در سطح كشور و بين الملل .

سيستم مديريت زيست محيطي (ISO 14001 ) EMS :

 

سيستم مديريت زيست محيطي شيوه اي جهت نظاممند نمودن اقدامات و اهداف و برنامه هاي سازمانها در راستاي حفظ و بهبود شرايط زيست محيطي جامعه ؛ برمبناي الگوي شناخته شده جهاني ميباشد كه داراي مزاياي متعددي از جمله موارد ذيل مي باشد :

» اهميت دادن به جوانب زيست محيطي توليدات و خدمات

» جذب مشتريان بيشتر و افزايش سهم بازارهاي داخلي و خارجي

» استفاده بهينه از منابع طبيعي

» رفع موانع زيست محيطي كه براي توليدات و خدمات مورد توجه سازمانهاي علاقمند به محيط زيست مطرح ميگردد .

» حـداقل نمـودن مـوانع غير تعرفه اي تجاري و تسهيل تجارت بين الملل با توجه و بها دادن به رعايت محيط زيست و …

سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي (ISO 45001)  :

سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي بمنظور كاهش خطرات و عواقب احتمالي ناشي از وقوع حوادث در سازمانها و موسسات پياده سازي ميگردد و از مزاياي متعدد آن ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود :

» افزايش سطح اعتماد كاركنان به سازمان و ايجاد انگيزش مضاعف

» كاهش هزينه هاي ناشي از وقوع حوادث ضمن پيشگيري از بروز خطر

» افزايش سطح اعتماد مشتريان داخلي و بين المللي نسبت به رعايت استانداردهاي ايمني محصول و كاركنان سازمان

» كمك به بهبود مستمر وسهولت استقرار و بهينه سازي و همچنين تحقق اهداف ساير سيستمهاي مديريتي از جمله كيفيت و زيست محيطي

استاندارد IATF :

اين استانداردها غالبا” در صنايع قطعه سازي ؛ مجموعه سازي ؛ توليد و طراحي خودرو كاربرد دارد وشامل مزاياي بيشماري از جمله موارد ذيل ميباشد :

نظاممند نمودن فعاليتهاي درون وبرون سازماني از جمله :

» هدايت توليد و خدمات تا هدف تعيين شده

» آگاهي از وضعيت فعلي و آينده توليد و خدمات

» پيش بيني توان توليد و خدمات با توجه به شرايط

» توان ارزيابي شرايط موجود و برآورد دقيقتر از آينده توليد و خدمات

» مشخص شدن فعاليتها ؛ مسئوليتها و اختيارات افراد و پستهاي موثر بر كيفيت توليدات و خدمات

» سرعت و اثر بخشي در فعاليتهاي برنامه ريزي شده

» پيش بيني دقيق تر از زمان تحويل محصول

» پيش بيني سطح ريسك بازار و چرخه عمر محصول

» اعتماد بيشتر مشتريان ؛ جامعه و تامين كنندگان به سازمان

» افزايش سهم بازار ؛ سود و قدرت رقابت

» ارتقاء سطح اطمينان از دامنه حضور در فعاليتهاي تعريف شده در صنعت ؛ اقتصاد ؛ تجارت و ….

» لازم به ذكر است كه معرفی ساير سيستمهای : مديريت ؛ مهندسی كيفيت ؛ بهره وری و استاندارد بنا به درخواست سازمان متبوعه در اسرع وقت ارسال خواهد گرديد .

فهرست
Call Now Button