درباره ما

ما را می شناسید ؟

شركت مهندسان مشاور

آرین روش

با بیش از دو دهه فعالیت پویا و بالنده به تجربه های ارزشمند و پایدار

جایگاه موثر و شناخته شده ای در گستره دانش های روزآمد و کاربردی

در حوزه صنعتی و سازمانی داشته و دارد.

گستره دانش و تجربه گروه های مشاوره و مهندسی شرکت :

ما آماده، توانمند و مشتاقیم تا به همکاری و همراهی گسترده و سرشار از دستآورد به کارفرمایان خود یاری رسانیم تا پروژه هایی اثر بخش در حوزه های زیر را در سازمان خود جاری و به اثر و بهره مندی برسانند :

 • مدیریت پروژه
 • مدیریت دانش
 • مدیریت سیستم، بهره وری و تعالی سازمانی
 • مدیریت و توسعه منابع انسانی
 • مدیریت استراتژیک و راهبردی
 • خدمات آموزشی و اخذ گواهینامه های بین المللی حرفه ای

هدفمان  چیست ؟

ما خواهان آن هستیم تا با تلاش خود و پشتیبانی شما رویکرد مشاوره، مدیریت و آموزش را به عنوان چشم اندازی دست یافتنی در سازمان کارفرمای خود داشته باشیم و با ایجاد رابطه برنده – برنده با خوشنودی از همکاری مشترک در کنارتان بوده و یاریگر راهبردهای پیروزی شما باشیم تا در همین راستا پیش درآمدهای ماندگاری در صحنه رقابت و تجارت را به نام محصول مشترکمان به ارمغان آورده و به میهنمان هدیه نماییم.

 

این خواستگاه ها در سه عبارت کلیدی عبارتند از :

 • ایجاد ارزش پایدار
 • بهبود مستمر و پویا
 • گسترش ماندگار دانش

موسسين شركت مهندسان مشاور آرین روش؛ علاوه بر انگيزه هاي فردي و گروهي از جمله اشتغال مولد و سود آوري موثر و …..با بهره مندي از متخصصان زبده و كارشناسان مجرب و همچنين تعيين هدف ؛ ارائه خدمات مهندسي در زمينه: مشاوره ؛ آموزش ؛ طراحي ؛ بهينه سازي و استقرار سيستمهاي مديريت و كيفيت ؛ خواهان رشد و ارتقاي صنعت و اقتصاد ملي در همه جوانب، با توجه به منابع اوليه و ساختاري سازمانها ( از جمله : موسسات ؛ شركتها ؛ كارگاهها ؛ نهادها ؛ ارگانها و ….) ميباشد.

بنحوی كه با بهره گيري از حداكثر توان فني ؛ علمي ؛ عملي و تجربي سازمانها ؛ بهره وري منابع و بازده آنها را تا حد قابل قبولي جهت حضور در بازارهاي رقابتي داخلي و خارجي ارتقاء بخشيده و استاندارد نمايد .

لذا با توجه به اينكه اكثر كشورها ؛ عضو سازمان تجارت جهاني (WTO) بوده و از قوانين آزاد تجارت و اقتصاد بهره مي جويند و به رقابت مي پردازند ؛ سازمانهاي تابع كشور ما نيز در ارتباطات و تبادلات خود با كشورهاي عضو اين سازمان ناچار به تبعيت از قوانين آن در سطح جهان و متناسب با الگوهاي رقابتي آن ميباشند .

در همين راستا بسياري از سازمانها به نقش “سيستم ” و “استاندارد ” در هدايت و هماهنگ سازي فعاليتها و اقدامات در جهت اهداف سازمانها پي برده اند و با استقرار مديريت نوين از ابزارهاي كارآمد سيستم و استانداردهاي سيستمي در جهت اثر بخش نمودن مديريت و سازمان بهره مند شده و به آستانه تحقق اهداف متعالي هر سازمان موفق از جمله موارد ذيل دست يافته اند.

» رضايت كاركنان                                        » حداكثر سودآوري

» انگيزش كاركنان                                       » بهبود مستمر فراگير

» رضايت مشتريان                                      » توان رقابت در بازار

» تعامل سودمند با تامين كنندگان                  » سهم بيشتر در تجارت

» برنامه ريزي بهينه و هدفمند

تعهد های اخلاقی و حرفه ای ما :

 • تلاش در جهت مشعوف نمودن تمامی ذینفعان پروژه ها با ارایه خدماتی فراتر از انتظار ایشان
 • اهتمام مدام و مستمر به تولید ارزش و نتیجه محوری
 • همكاري با کارفرما در تشكيل گروه هاي كاري
 • حضور و همکاری کارشناسان مشاور جهت انجام آموزش ها، ارایه مشاوره و تسهیل گری در مواقع مورد نیاز سازمان کارفرما
 • ارایه آموزش های الزامی و همچنین آموزش های مورد نیاز کارفرما برای تشریح، استقرار و بهره برداری از موضوع همکاری
 • مشاركت و همكاري در سازماندهي، برنامه ريزي و اجراي نیازمندی های استاندارد و ارایه راهکارهای مفید و سودمند و نظارت بر اقدامات سازمان کارفرما در راستاي اثر بخشی و بهبود شاخص هاي عملكرد در زمینه های مورد نظر کارفرما.
 • تامين منابع كارشناسي متخصص و واجد شرايط و همچنین سازماندهي اجرايي برای انجام موضوع قرارداد ( استاندارد ) در قالب پروژه.
 • به كارگيري تكنولوژي و شيوه هاي نوین و برتر علمي در مشاوره، طراحي و استقرار سيستم در قالب استاندارد و ارایه راهکارهای بهینه و مفید در جهت اجراي کارآمد و اثر بخش پروژه.
 • برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های مشاوره، طراحی و استقرار پروژه به نحوی که موجب اخلال در روند تعهدات کارفرما نسبت به طرف های ذی نفع ایشان نگردد.
 • پرهیز از ارایه توصیه های غیر کاربردی که موجب ایجاد هزینه ها و یا مخارج مجازی و غیر ضروری در سازمان کارفرما گردد.
 • توجه و احترام به توانایی ها، محدودیت ها و هر نوع شرایط حاکم بر سازمان کارفرما و رسیدگی خاص به خواسته های منطقی مطرح شده از جانب ایشان.
 • توجه ویژه به دامنه اعتبار و منافع کارفرما و رعایت اصول و ضوابط قانونی و عرفی در برقراری تعامل های مربوطه و رعایت شخصیت فردی و سازمانی تمامی همکاران و زیر مجموعه های مربوطه در سازمان کارفرما.
 • رعایت امانتداری همه جانبه و محرمانه تلقی کردن هر گونه اطلاعات مربوط به کارفرما و خودداري از ردیابی، بهره برداري، انتقال و يا انتشار غير مجاز داده ها و یا اطلاعات مربوط به کارفرما در قالب مدارك و یا سوابق در هر صورت ممکن اعم از شفاهی، مکتوب، صوتی، تصویری و یا نرم افزاری ( در تمامی حوزه ها ).

اصول و مزايای ويژه ما :

1- دقت درگزينش يكايك كارشناسان خبرة شركت با تاكيد بر قابليتها و شايستگي هاي عمومي مورد انتظار و همچنين ويژگيهاي منحصر به فرد، با تمركز بر تخصص، مهارت، دانش، دانايي و آگاهي در راستاي دستيابي به اطمينان و امنيت خاطر تمامي طرفهاي ذينفع از جمله كارفرمايان محترم

2- بينش قوي و مجرب در شناخت و بهينه سازي الگوي چينش عملكرد سازماني

3- طرح ريزي ساختاري منسجم و پايدار در جهت بهبود مستمر فرايندهاي زنجيرة تامين

4- تمركز بر فعاليتهاي كليدي و اثر بخش در تحقق مزاياي سازماني

5- اقدام به تجزيه و تحليلي نارسايي ها ي سازماني با رويكرد عارضه يابي

6- وجود شناخت و تخصص ويژه نسبت به علوم روزآمد مهندسي و مديريت و همچنين كد ها و استانداردهاي بين المللي در سطح مديران و كارشناسان خبره شركت

7- شناخت حساسيت ها و مخاطرات مرتبط با هر يك از صنايع بصورت تخصصي و حرفه اي

8- رسيدگي دقيق و شفاف به تمامي نيازهاي تصريحي و تلويحي مشتري و كارفرما در تمامي مراحل پروژه

9- اقدام به تجزيه و تحليل فعاليتهايي كه در مسير بحراني تحقق نيازهاي سازمان واقع شده اند

10- طراحي و ساخت سيستم بصورت كاربردي براي بهره مندي تمامي سطوح و اجزاي كاربر و مرتبط

11- ايجاد خواستگاه عمومي و فضاي مشاركت در تحقق فرايندهاي سازمان

12- هدايت اقدامات جاري و طرح ريزي اقدامات آتي بسمت كارايي و اثربخشي

13- جاري سازي مفاهيم موثر كيفي در تمامي سطوح سازمان از خرد تا كلان

14- در نطر گرفتن مقولة ارزش افزوده منابع در بررسي ساختار فرآيندي سازمان و كمك به حذف اقدامات زايد و فاقد آورده

15- طراحي ويژة سيستم مبنا با قابليت گسترش و توسعه بعنوان زيرساخت سيستم هاي الحاقي

16- تعهد فراگير به تعهد ها، توافقها و تفاهم هاي دو و يا چند جانبه با كارفرما

17- تعهد به استفاده و بهره گيري از تمام دانش، تجربه  و توان تخصصي

18- تعهد به حفظ امانتداري و رعايت اصول و شايستگي هاي اخلاقي و علمي

19- تعهد به رعايت اصل بيطرفي و اجتناب از پيش داوري درتمامي تعاملات دو يا چند جانبه

20- تعهد فراگير به نظم و هوشياري و حركت گروهي بسوي تعالي

فهرست
Call Now Button