ارسال شده توسط modir

تاثير سيستم انتخاب تامين كنندگان بر ارزيابي مدل تعالي سازماني مالكوم بالدريج

  تاثير سيستم انتخاب تامين كنندگان بر ارزيابي مدل تعالي سازماني مالكوم بالدريج مقدمه  در اقتصاد رقابتيِ تجارت جهاني، كه تاثير گذار بر فعاليتهاي همة سازمانها، چه آنهايي كه در…

بهسازی سازمان

بهسازی سازمان روشی برای تحول اساسی اما گام به گام 1- بهسازي سازمان چيست ؟ بهسازي سازمان  عنواني است كه براي معرفي يك قلمرو پژوهشي جديد در علم مديريت به…
فهرست
Call Now Button